Harmen Siezen

"In één van mijn televisieprogramma’s behandelde ik de vraag of dure kunst ook altijd mooie kunst is. Dat hoeft niet per sé zo te zijn, net zo min als het omgekeerde het geval is. Kunst kost wel altijd geld; voor de maker, voor de gebouwen, voor het onderhoud. Gelukkig steunt de BankGiro Loterij vele musea en draagt er zo aan bij dat iedereen van mooie kunst kan genieten."

Laatste nieuws

  • 2016: een jaar vól winnaars

    En ook in 2017 kunt u weer élke dag een winnaar zijn!

    Lees meer
  • 'Gouden' echtpaar uit Dordrecht wint € 1 miljoen

    Een prachtige cheque tijdens hun gouden huwelijk!

    Lees meer