Actievoorwaarden ANWB Prijsvraag

Algemeen:

Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Prijsvraag (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro Loterij, gevestigd te Amsterdam (1071 GK) aan de Van Eeghenstraat 70.

 • De Actie wordt georganiseerd  ter promotie van de HoofdprijsVerdubbelaar van de BankGiro Loterij.
 • De BankGiro Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met deze voorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 • De BankGiro Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (actie-)website van de BankGiro Loterij.
 • De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de BankGiro Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de BankGiro Loterij. Deze beslissing is bindend.

 

Actie & Deelname:

 • Beantwoord de vraag die te vinden is op de insert die wordt bijgevoegd bij de ANWB Kampioen in december 2014. De vraag luidt: “Hoe heet het paard van Sinterklaas?” De mogelijke antwoorden zijn: A. Rudolph. B. Mister Ed. C. Amerigo. D. Bonfire. U kunt uw antwoord samen met uw persoonsgegevens doorgeven via het gratis telefoonnummer 0800-1144. Uit alle correcte antwoorden voorzien van persoonsgegevens wordt aan het einde van de actieperiode de winnaar getrokken. Tijdens het gesprek om het antwoord door te geven, zal worden gevraagd of een aanbod tot deelname aan een van de Goede Doelen Loterijen gedaan mag worden.
 • Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.
 • Alleen mensen woonachtig in Nederland kunnen deelnemen aan de Actie.
 • De Actie staat open voor zowel deelnemers, als niet-deelnemers aan de BankGiro Loterij.
 • De looptijd van de Actie is van 15 november tot en met 30 december 2014, 15:00.
 • Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid door te geven. De BankGiro Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

 

Prijzen en trekking

 • De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:
 • Prijzen Aantal Totaal
  € 10.000,- 1 € 10.000,-
  Totaal € 10.000,-