Opvang deelnemers in Het Scheepvaartmuseum

Over de Goede Doelen Loterijen

Begin 1990 bestond de Nationale Postcode Loterij nog maar uit een paar medewerkers en de vier oprichters. Inmiddels bestaat de organisatie uit 3 Goede Doelen Loterijen waar honderden medewerkers werkzaam zijn. De Sponsor Bingo Loterij, nu de VriendenLoterij, werd in 1998 in de familie opgenomen. In 2002 volgde de BankGiro Loterij. Samen vormen zij sinds 2004 de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.

De missie van deze drie Loterijen is eenduidig: het steunen van goede doelen. Na al die jaren zijn wij nog steeds een jonge en dynamische organisatie. Onze kernwaarden zijn dan ook: courageous, fun, sharing en sustainable.

Missie

Wij willen goede doelen steunen die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed. Wij werven fondsen voor onze goede doelen en geven bekendheid aan hun werk door het organiseren van een loterij.

Historie goededoelenloterijen in Nederland

Na de Tweede Wereldoorlog werden voornamelijk vanuit katholieke hoek loterijen opgericht om (katholieke) goede doelen te steunen. De Giroloterij startte in 1970, in 1978 wordt dit de BankGiro Loterij. De Lotto begon met sportprijsvragen in 1961. De Stichting Algemene Loterij Nederland (verder ALN) was de verdeler van de gelden bestemd voor het goede doel. Participanten van de ALN waren het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Koningin Juliana Welzijnsfonds (nu Oranje Fonds), de Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid (nu Stichting Loterijacties Volksgezondheid, verder SLV), de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (nu Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg, verder V-Fonds), en de Stichting Katholieke Noden (nu Skanfonds).

In 1989 richt de Vereniging Humanitas de Sponsor Bingo Loterij op (nu de VriendenLoterij). De oprichting van de Postcode Loterij in 1989 maakt het voor het eerst mogelijk dat de sectoren ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, natuurbescherming en milieu een substantieel deel van de kansspelopbrengsten ontvangen.

In feite heeft de komst van de Postcode Loterij enig evenwicht gebracht in een situatie waarin enkele sectoren in het geheel niet in aanmerking kwamen voor kansspelbegunstiging. Dit initiatief heeft geleid tot een nieuwe dynamiek in zowel de kansspel- als de goededoelensector en een substantiële groei van de organisaties en hun werkzaamheden in de door de Postcode Loterij bediende sectoren.

Afdracht goededoelenloterijen in Nederland

De afdracht van de goededoelenloterijen in Nederland heeft de volgende ontwikkeling doorgemaakt:

Jaar Nationale Postcode Loterij VriendenLoterij BankGiro Loterij Lotto / SNS Krasloterij
2000 159,0 30,4 40,0 46,7
2001 177,1 32,9 39,9 52,7
2002 203,3 41,1 42,4 56,0
2003 217,4 41,9 47,9 59,5
2004 225,2 41,6 47,1 61,6
2005 212,5 36,1 52,6 63,4
2006 216,7 37,3 51,3 61,0
2007 226,0 40,0 53,3 54,0
2008 244,7 47,0 58,5 65,0
2009 257,4 47,0 59,7 74,1
2010 270,5 45,1 59,9 74,7
2011 283,9 47,8 64,2 81,5
2012 290,7 48,2 64,2
2013 302,6 62,5

Sectoren van de Loterijen

Het volgende overzicht geeft aan welke loterij haar afdracht aan welke sector toewijst:

Organigram

Download organigram Novamedia (pdf)

Sector Loterij
Kerk en levensbeschouwing geen
Internationale Hulp Postcode Loterij
Sport en recreatie VriendenLoterij, sport als middel tot welzijn en steun aan clubs en verenigingen
Maatschappelijke en sociale doelen Postcode Loterij (sociale cohesie in Nederland), VriendenLoterij (welzijn)
Gezondheid VriendenLoterij
Milieu, natuurbehoud, dierenbescherming Postcode Loterij
Cultuur BankGiro Loterij
Onderwijs en onderzoek VriendenLoterij (60-85% van de gelden bestemd voor gezondheidsfondsen wordt aan wetenschappelijk onderzoek besteed)

Voor alle sectoren is het mogelijk steun te ontvangen van de VriendenLoterij omdat bij die Loterij de deelnemer beslist voor welk doel de bijdrage van hun lot bestemd is.

Contact

BankGiro Loterij
Van Eeghenstraat 70
1071 GK 
Amsterdam
Tel: 0900 - 300 1600 (€ 0,50 per gesprek)