Boodschap aan het volgende kabinet

Kansspelwetgeving met de hoogste maatschappelijke opbrengst

Loterijdeelnemers in ons land brengen jaarlijks circa € 750 miljoen voor de samenleving bijeen. Dit bedrag bestaat voor een deel uit afdracht aan de staatskas, waaronder kansspelbelasting. Het overgrote deel - ruim € 500 miljoen - bestaat uit bijdragen van loterijen aan goede doelen, sport en cultuur. Honderden goede doelen en duizenden maatschappelijke initiatieven kunnen zo jaarlijks rekenen op een substantiële financiële bijdrage. Het kabinet heeft veel wijzigingen doorgevoerd op de Nederlandse loterijmarkt; de toekomst zal leren hoe dit uitpakt voor
de opbrengsten voor de samenleving.

Boodschap aan het volgende kabinet:

1. Maak fondsenwerving voor de samenleving tot hoofddoelstelling van het kansspelbeleid

De huidige doelstellingen beperken zich tot consumentenbescherming, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. De belangrijkste doelstelling ontbreekt: het bevorderen van
hoge maatschappelijke opbrengsten.

2. Laat alle loterijen minimaal 40% van de inleg aan de samenleving bijdragen

Nu dragen de goede doelen loterijen de helft van de inleg af, andere loterijen slechts 15%. Wij zien graag dat het volgende kabinet zorgt voor een gelijk speelveld door het afdrachtspercentage voor alle loterijen gelijk te trekken. Zo kan ook in één keer veel meer geld beschikbaar komen, onder meer voor de sport.

3. Zorg voor onderscheid in wet- en regelgeving tussen veilige loterijen enerzijds en risicovolle commerciële kansspelen anderzijds

Loterijen zijn fondsenwervers, die horen niet in de sfeer en beperkingen
van risicovolle kansspelen zoals weddenschappen, casino’s en speelautomaten
die puur gericht zijn op winst.

Contact

BankGiro Loterij
Van Eeghenstraat 70
1071 GK 
Amsterdam
Tel: 0900 - 300 1600 (€ 0,50 per gesprek)