Extra trekkingen

Er zijn twaalf maandelijkse, reguliere trekkingen. In maart worden de uitslagen van februari én de 13e extra trekking gelijktijdig bekendgemaakt. Datzelfde geldt voor de uitslagen van augustus en de 14e extra trekking, op 10 september. De 15e trekking wordt op vrijdag 16 december gepubliceerd. Het meespelen met één of meer extra trekkingen betekent extra kansen op prijzen die u in de reguliere trekking niet kunt winnen!

Meespelen met één of meer extra trekkingen
Met de opbrengst van de extra trekkingen steunt de BankGiro Loterij, dankzij haar deelnemers, bijzondere projecten van haar goede doelen. Speelt u nog niet mee met alle trekkingen, maar wilt u dit wel? Neem contact op met Ledenservice tel: 0900 - 300 1600 (€ 0,50 per gesprek).

Als u meespeelt met één of meer extra trekkingen wordt in de betreffende maand zowel de inleg van de maandelijkse trekking als die van de extra trekking van uw rekening afgeschreven.