Hoe is het toezicht op de trekkingen geregeld?

De trekkingen

De BankGiro Loterij organiseert vijftien trekkingen per jaar. Twaalf maandelijkse trekkingen en driemaal per jaar een extra trekking. De maandelijkse trekking van de BankGiro Loterij vindt plaats op de laatste doordeweekse dag vóór de 10e van de volgende maand. Bijvoorbeeld: de trekking van januari vond plaats op 9 februari.

Toezichthoudende instanties

De kansspelmarkt, en dus ook de BankGiro Loterij, staat onder streng toezicht. De controlerende instanties zijn:
- het Ministerie van Veiligheid en Justitie,
- de Kansspelautoriteit,
- het Nederlands Meetinstituut (NMi),
- de notaris,
- de externe accountant,
- de externe Electronic Data Processing (EDP) Auditor,
- de MVO-accountant.

Ook de Belastingdienst, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), het College Bescherming Persoonsgegevens, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Reclame Code Commissie en diverse consumentenbelangenorganisaties houden in de gaten wat aanbieders op de kansspelmarkt doen. En natuurlijk stellen onze deelnemers regelmatig vragen waardoor we scherp blijven.

De trekking

Uiteraard is voor een loterij de trekking en het willekeurige verloop daarvan essentieel. Daarom is voor de uitvoering van de trekking in eigen beheer speciale software ontworpen. Dit trekkingssysteem van de loterij is volledig intern en extern gecontroleerd en aan diverse audits van onder andere PricewaterhouseCoopers onderworpen. Ten slotte is de programmatuur gecertificeerd door het Nederlands Meetinstituut (NMi). Bij de certificering is vastgesteld dat ieder lot een gelijke kans in de trekking heeft. Ook controleert het NMi periodiek (onaangekondigd) op het gebruik van de gecertificeerde software. De software zorgt ervoor dat de trekking willekeurig en eerlijk plaatsvindt. De notaris is bij iedere trekking aanwezig en stelt voorafgaand aan de trekking vast of gebruik wordt gemaakt van de door het NMi gecertificeerde software. Na de trekking stelt de notaris vast dat alle prijzen zijn toegekend door de trekkingssoftware. Externe partijen hebben geen ongeautoriseerde toegang tot het systeem waarin alle loten staan geregistreerd. De trekkingsbestanden zijn beveiligd middels systeemcontroles en hashtotalen zorgen ervoor dat deze niet ongezien gewijzigd kunnen worden. Daarnaast checkt een EDP Auditor van PricewaterhouseCoopers achteraf of alle deelnemende loten correct in de trekking zijn meegenomen.

De procesuitvoering van de trekking treft u uitgebreid en precies omschreven aan op onze site.

Voor meer informatie, zie ons Deelnemersreglement.