Allard Pierson

Allard Pierson Museum

Het Allard Pierson Museum is hét archeologiemuseum van Amsterdam. De collectie omvat de archeologie van onder meer het Oude Egypte, Het Nabije Oosten, de Griekse Wereld en de Etrusken.

Het museum trekt een groeiend aantal bezoekers; in 2014 waren dit er 60.000 en eind 2015 stond de teller op 100.000 mede door het succes van het ‘De Wereld Draait Door Pop-Up museum’. Om die tendens vast te houden en om de bezoekers gastvrij en attractief te kunnen blijven ontvangen en hen tegelijker willen laten zien hoe studenten en onderzoekers bezig zijn met de collectie, ondergaat het museum de komende jaren een metamorfose. Het museum wordt ingrijpend gerenoveerd, vernieuwd, uitgebreid en heringericht. Binnen de huidige grenzen van het gebouw wordt nieuwbouw gerealiseerd en worden zowel de oudbouw als de nieuwbouw (her)ingericht. Hiermee creëert het museum extra ruimte en een duidelijkere routing door het gebouw. De vaste presentatie wordt omgevormd tot een dynamische en flexibele collectiepresentatie, die telkens vernieuwd en geactualiseerd kan worden zonder dat daarvoor steeds nieuwe investeringen noodzakelijk zijn. en hen te laten zien hoe studenten en onderzoekers bezig zijn met de collectie Ook de publieksfaciliteiten als entree, winkel en horeca worden verbeterd.

Met onze bijdrage kan het museum starten met de vernieuwing en herinrichting van oudbouw.

Tel
020 525 2556
Web
www.allardpiersonmuseum.nl
Adres
Oude Turfmarkt 127
1012 GC Amsterdam
Algemene bijdrage 2015
€ 500.000,-