bankgiro loterij fonds

BankGiro Loterij Fonds

Het BankGiro Loterij Fonds wil op verrassende wijze een breed publiek in aanraking laten komen met kunst en cultuur. Mensen al betrekken in het maakproces. Ze uitnodigen om te denken voorbij de gebaande paden.

Het BankGiro Loterij Fonds vindt de dialoog met de omgeving in het maakproces belangrijk. Voor het aanbod aan activiteiten van culturele organisaties wordt samengewerkt met het publiek, communities en maatschappelijk georiënteerde organisaties om sociale vernieuwing te bereiken en daadwerkelijke verandering tot stand te brengen. Hiermee kan een organisatie het maatschappelijk draagvlak voor culturele activiteiten vergroten.

Het geld dat het fonds jaarlijks ontvangt van de BankGiro Loterij, wordt verdeeld onder tal van kleine en middelgrote initiatieven op het gebied van cultuur.

Qua inhoud sluit het BankGiro Loterij Fonds aan bij de culturele programma’s die Stichting DOEN de afgelopen jaren heeft opgezet.

Tel
020 - 573 73 33
Web
www.bankgiroloterijfonds.nl
Adres
Beethovenstraat 200
1077 JZ Amsterdam

Gesteund sinds 2004

Algemene bijdrage 2018
€ 4.256.707,-