Slot Schaesberg

BOEi: Bouw mee aan een 17e-eeuws kasteel

Midden in Zuid-Limburg, in een waterrijk beekdal, staan de schamele resten van het eens zo trotse kasteel Slot Schaesberg. De komende 23 jaar is deze plek opnieuw een levende omgeving waarbij het kasteel en de kasteelhoeve steen voor steen, daklei voor daklei, mergelblok voor mergelblok volgens de oude methode worden herbouwd. Een plek waar een generatie van (jonge) mensen ambachtelijk leert bouwen en waar een generatie bezoekers als kind, jongere en volwassene bij betrokken is. Bezoekers beleven niet alleen de bouw: zij bouwen zelf actief mee, waardoor zowel cultureel erfgoed als ambachtelijke (her)bouw onder de aandacht wordt gebracht van het publiek. In de slipstream is het project het vliegwiel voor recreatie en werkgelegenheid in een economisch zwakke regio.

Het Poortgebouw van Slot Schaesberg wordt als eerste herbouwd en daarop heeft het project van BOEi betrekking. Het terrein is in 2013 toegankelijk en veilig gemaakt. De kasteeltoren is inmiddels gestabiliseerd, een informatiecentrum gebouwd en de voorbereidingen van de eerste ambachtswerkplaatsen en een historische groentenhof zijn in volle gang. De bouw van de toren start in 2017 en zal in 2018 worden afgerond. De bouwplaats is gesitueerd in de eerste helft van de 17e eeuw. De bezoeker kan overal zien, voelen, horen en ruiken hoe het slot wordt gebouwd.

BOEi ziet het project als een vorm van herbestemmen 3.0: een ontwikkeling waarbij publiekstromen, erfgoedrestauratie en vakmanschap bijeen komen en van groot belang zijn voor het toekomstig behoud van cultureel erfgoed. De BankGiro Loterij is graag partner van dit project, dat laat zien dat grote dromen kunnen worden verwezenlijkt en dat vele bezoekers naar deze historische plek zal voeren.

Tel
033 - 760 0660
Web
www.boei.nl
Adres
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort
Extra bijdrage 2015
€ 788.000,-