Fotograaf: Mike Bink

DOMunder

Geert Grote protesteerde met zijn geschrift Contra turrim Traiectensem tegen de bouw van de Domtoren (die toen al bijna gereed was) die in zijn ogen enkel de ijdelheid streelde. Gelukkig vond dit gedachtengoed minder weerklank dan zijn andere ideeën, want het indrukwekkende gebouw met de hoogste toren van Nederland werd vanaf 1254 gebouwd als kathedraal van het bisdom Utrecht. In 1674 raasde een tornado over Utrecht die het middenschip van de kathedraal verwoestte. Het duurde maar liefst tot 1826 voor het puin werd geruimd en het huidige plein aan de voet van de toren gestalte kreeg.

Nog eerder in de geschiedenis waren het Domplein en omgeving de plek waar een Romeins castellum was gevestigd. Aan de oever van de Rijn, die toen nog een veel noordelijker loop had, liep de limes: de noordgrens van het Romeinse Rijk. De resten van het castellum en de getuigen van eeuwen geschiedenis daarna zijn allemaal onder het plein te zien. Een archeologisch juweel midden in de meest centrale stad van het land.

Doel van dit project is dit toegankelijk, aanraakbaar en beleefbaar te maken voor een breed publiek. Er ligt al een kleine ‘schatkamer’ aan het Domplein, waar onder andere het restant van de toegangspoort van het castellum te zien is. In mei 2013 is gestart met de opgraving en blootlegging van de monumentale historische grond rond de Dom. Met de loterijbijdrage is de dekking volledig en zal de inrichting en presentatie aan het publiek optimaal zijn. En is Nederland een archeologische topattractie rijker.

Tel
030 - 233 99 99
Web
www.domunder.nl
Adres
Domplein 4
3512 JC Utrecht
Algemene bijdrage 2013
€ 390.000,-