Dare to Discover

Het Scheepvaartmuseum: Dare to Discover

In 1595 bereidde de ‘Compagnie van Verre’ zich voor op een gewaagde nieuwe stap: de eerste Nederlandse handelsreis naar Azië. Met deze reis werd het startschot gegeven voor de handel buiten Europa en was de Gouden Eeuw een feit.

Met Dare to Discover ervaart de bezoeker in Het Scheepvaartmuseum deze ontdekkingsreis opnieuw. Het hoogtepunt van deze reis vindt plaats op het VOC-schip Amsterdam, dat al decennia lang ligt afgemeerd aan de kade achter Het Scheepvaartmuseum. Met behulp van een niet eerder toegepaste mix van ibeacons, virtual reality, augmented reality en location based activation belandt de bezoeker virtueel middenin in de Gouden Eeuw. Zijn reis begint met het kiezen van een bestemming: wordt het ‘de Oost’ of ‘de West’ en daarmee begint zijn rol als kapitein van het VOC-schip in de 17e-eeuw. Achter het museum baant de bezoeker zich door de drukte op de steiger. Aan boord van het VOC-schip ontmoet hij zijn bemanning en na een korte inspectie - zeilen compleet - geniet hij nog even van de skyline van het 17e-eeuwse IJ. Hij voelt het schip bewegen en kort daarna verandert het uitzicht in water. Turend over de weidsheid ziet hij plotseling een stip aan de horizon opdoemen: ‘Land in zicht!’. Bestemming bereikt. Onderhandelingen met de plaatselijke handelaren in den vreemde vragen kunde en tact. De bezoeker keert uiteindelijk terug in het museum. De Dare to Discover-reis is voltooid.

Met Dare to Discover speelt het museum in op de toenemende vraag van het publiek hoe het leven vroeger aan boord was. Bovendien wordt het verhaal van de maritieme geschiedenis op een nieuwe manier vertelt en kan het museum het monumentale gebouw, de collectie en het VOC-schip beter met elkaar verbinden. Deze vernieuwende presentatie dat de geschiedenis op laagdrempelige wijze toegankelijk maakt is voor de BankGiro Loterij reden deze mogelijk te maken.

Tel
020 - 523 22 22
Web
www.scheepvaartmuseum.nl
Adres
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
Extra bijdrage 2015
€ 760.000,-