Huis Doorn

Huis Doorn

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Vanwege de Nederlandse neutraliteit zijn er in ons land weinig plekken die herinneren aan deze periode. Behalve de opvangkampen voor (Belgische) vluchtelingen zijn er slechts enkele monumenten (het Belgenmonument in Amersfoort bijvoorbeeld) waar deze oorlog en de Nederlandse betrokkenheid zichtbare sporen heeft nagelaten.

Een van de plekken die wel nauw verbonden is met de Eerste Wereldoorlog is Huis Doorn. De uit Duitsland gevluchte keizer Wilhelm II verbleef hier van 1920 tot 1941. Wilhelm II was een van de belangrijkste vorsten van die tijd en hij speelde een cruciale rol voor en tijdens de oorlog. Zijn voormalige ballingsoord (woonhuis, park en nagelaten inboedel) is nog volledig intact en de keizer zelf heeft zijn laatste rustplaats gevonden in het mausoleum in het park.

Om het publiek beter te informeren over deze toch wat tragische historische figuur en de rol van Nederland in de Eerste Wereldoorlog, wordt de keizerlijke garage verbouwd tot tentoonstellingspaviljoen. In dit monumentale gebouw wordt de bezoeker aan de hand genomen door de geschiedenis en wordt het bijzondere karakter van het landgoed duidelijk.

Met deze bijdrage van de loterij is de dekking voor de restauratie gereed en kan Huis Doorn meteen aan de slag.

Tel
0343 - 42 10 20
Web
www.huisdoorn.nl
Adres
Langbroekerweg 10
3941 MT Doorn
Algemene bijdrage 2013
€ 450.000,-