Jeugdcultuurfonds

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft kinderen uit minder bedeelde gezinnen de kans muziek te maken, toneel te spelen, te schilderen, te dansen of te schrijven. Zo stimuleert het de persoonlijke ontwikkeling van deze kinderen.

Volgens schattingen zijn er ongeveer 377.000 kinderen in Nederland die om financiële redenen niet mee kunnen doen. Deze kinderen kunnen zich niet of nauwelijks ontwikkelen door te musiceren, toneelspelen, schilderen, schrijven of dansen. Niet alleen de lessen kosten geld maar ook het materiaal zoals kostuums, instrumenten of schildersbenodigdheden.

Tel
020 - 62 020 69
Web
jeugdfondssportencultuur.nl
Adres
Pilotenstraat 6G
1059 CJ Amsterdam

Steun + speel mee

Speel mee

Door deelnemers gekozen bijdrage 2019
€ 35.159,-