Kerk en Klooster - BOEi

Kerk en Klooster - BOEi

Kerk en Klooster is een volle dochter van BOEi, die in de afgelopen jaren bewees dat het mogelijk is om met grote inzet, verstand van zaken, ambitie en doortastendheid religieus erfgoed te redden. Vanaf 2013 wist Kerk en Klooster vier kerken en kloosters gereed te maken voor gebruik als winkelruimte, expositieruimte of dorpshuis. Een eerdere bijdrage van de Loterij diende als 'trigger money' om overige fondsen, sponsors, bedrijfsleven en overheden over de streep te trekken. In totaal werd voor de vier projecten € 7 miljoen uit overheden en fondsen en € 4 miljoen aan privaat geld gegenereerd. Gebouwen die een toekomst tegemoet gingen als rotte kies in de bebouwing en uiteindelijk met sloop zouden worden bedreigd, krijgen zo een tweede leven. Een gulden regel bij restauratie is dat een gebouw moet worden herbestemd, gebruik zorgt voor draagvlak en levensvatbaarheid van een object. Door betrokken gebruikers en organisaties komt een gebouw tot leven, spannen vrijwilligers zich in, bewijst een gebouw zijn waarde en volgt vanzelf waardering en draagvlak.

Kerk en Klooster kan dit mooie werk met deze bijdrage voortzetten. Het geld zorgt voor een stevig vliegwiel voor overige fondsenwerving en wordt zo binnen het werkterrein van religieus erfgoed optimaal ingezet.

Tel
033 - 760 0660
Web
http://www.boei.nl/
Adres
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort
Algemene bijdrage 2014
€ 500.000,-