Nachtwachtzaal

Mauritshuis en Rijksmuseum

Rembrandt in alle straten

Het 350e sterfjaar van Rembrandt vormt de aanleiding voor het Mauritshuis, het Rijksmuseum, het Rembrandthuis en de Lakenhal om de handen ineen te slaan en dit jaar om te dopen tot het Rembrandtjaar.

Naast het organiseren van tentoonstellingen vergroten de musea met verschillende on- en offline activiteiten de bekendheid van Rembrandt -zijn persoon, zijn werk en zijn betekenis voor Nederland- bij het Nederlandse publiek.

Er verschijnt een Rembrandtkrant die op alle Nederlandse deurmatten belandt, er komen online Rembrandtjournaals en de 17.000 bewoners van alle Rembrandtstraten in Nederland ontvangen een uitnodiging voor een landelijke stoepkrijtcompetitie. Tenslotte vormen een Rembrandtbus en een speciale Rembrandttrein het verbindende element tussen alle activiteiten.

Extra bijdrage 2018
€ 1.035.000,-