Museon

Museon

Museon heeft in 2016 een inhoudelijke transitie ondergaan van een traditioneel onderwijsmuseum naar een breed gezinsmuseum met de focus op aardrijkskunde. In de vaste presentaties worden wereldwijde problemen als klimaat, duurzaamheid en voedselproblematiek op toegankelijke en uitnodigende wijze behandeld. De kerndoelgroep zijn jonge gezinnen met kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar.

Warm vernieuwd welkom

Met het nieuwe profiel en de interne vernieuwing valt het des te meer op dat het gebouw zelf, een ontwerp van Wim Quist, niet meer aan de hedendaagse eisen voldoet. De entree en de publieksvoorzieningen zijn verouderd en dringend aan een facelift toe.

De BankGiro Loterij draagt graag bij aan de vernieuwing van het entreegebied van Museon waarmee het de uitstraling krijgt die het verdient en de ruim 220.000 jaarlijkse bezoekers op museaal waardige wijze kunnen worden verwelkomd.

Web
www.museon.nl
Adres
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
Eenmalige bijdrage 2017
€ 630.000,-