Museum Gouda

Met de uitvoering van het masterplan ‘Tussen hemel en aarde’ meet dit museum zich een nieuw elan aan. Sinds de start van de werkzaamheden in het oude Catharina Gasthuis, in de schaduw van de imposante Sint Janskerk en de beroemde Waag, is er al veel bereikt. De altaarstukken zijn gerestaureerd, de permanente tentoonstelling van de Collectie Arntzenius is uitgebreid, het plateel is beter ontsloten, er is een open depot gerealiseerd en een fraaie stadsmaquette vertelt het verhaal van deze bijzondere stad.

Voor de laatste deelprojecten vraagt het museum een bijdrage van de BankGiro Loterij. Met de realisatie van een publieksvriendelijke entree, nieuwe routing en bewegwijzering, betere informatie en meer details bij de 100 topstukken van het museum en een verdiepingsslag bij de maquette is het masterplan afgerond. Met deze loterijbijdrage kan het museum de puntjes op de i zetten.

Tel
0182 - 331 000
Web
www.museumgouda.nl
Adres
Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda
Algemene bijdrage 2013
€ 225.000,-