NEMO

Humania | DNA Nederland

Ons leven wordt al eeuwenlang beïnvloed door nieuwe uitvindingen en apparaten. Denk aan de komst van elektriciteit of telefonie. NEMO Science Museum brengt het verhaal over technologie en wetenschap op een interactieve en laagdrempelige manier dichter bij het publiek. In 2015 startte NEMO onder de noemer ‘Nemo vernieuwt’ een grote make-over van het museum. Daarbij is hard gewerkt aan het vergroten van de bezoekerscapaciteit, het verbeteren van de publieksfaciliteiten en aan de vernieuwing van het programma voor een bredere doelgroep. De extra projectbijdrage van de BankGiro Loterij in 2014 voor de herinrichting van het dak met de openluchttentoonstelling Energetica was het vliegwiel voor deze vernieuwingsoperatie.

Alles wat ons menselijk maakt

De laatste etappe van de vernieuwing wordt afgesloten met het meest ambitieuze en kostbare onderdeel: de permanente tentoonstelling Humania. De tentoonstelling over de gehele 4e verdieping gaat over de mens en zijn relatie tot wetenschap en technologie. In Humania komt de bezoeker alles tegen wat ons menselijk maakt: ons lijf, voeding, gezondheid, life-style, geheugen, gedrag en verlangens. Aan de hand van allerlei metingen kan de bezoeker nagaan of hij er wel alles aan doet om gezond te blijven, welke veranderingen de hersenen ondergaan in de puberteit of de eigen hersenactiviteit meten. De bezoeker kan vaststellen welke vooroordelen hij heeft tegenover mensen met een andere achtergrond. Kortom: de bezoeker ontdekt dingen over zichzelf als mens die hij niet wist, maar wel altijd al had willen weten.

Humania is het sluitstuk van de succesvolle transformatie van NEMO tot hét Nederlandse science museum van de 21e eeuw.

Tel
020-5313233
Web
www.nemosciencemuseum.nl
Adres
Oosterdok 2
1011 VX Amsterdam
Extra bijdrage 2017
€ 1.000.000,-