Paleis Het Loo: Het geheim van Oranje

Paleis Het Loo: Het geheim van Oranje

In 2021 wordt Paleis Het Loo heropend na een intensieve verbouwing. Nederland heeft daarmee een compleet nieuw museum over het Koningshuis en verwacht te groeien naar 500.000 bezoekers in het openingsjaar.

Onder het voorplein, de Bassecourt, is een uitbreiding gerealiseerd van 5.000 m2 voor nieuwe ontvangst- en tentoonstellingsruimten. Deze bijdrage is bestemd voor een nieuwe permanente tentoonstelling over de bewonersgeschiedenis van het Paleis: Het geheim van Oranje, verhalen over de Oranjes van de 16e eeuw tot nu. 

Extra bijdrage 2019
€ 1.200.000,-