Muziek in de klas

Stichting Méér Muziek in de Klas

De fascinatie voor muziek begint vaak met aansprekend muziekonderwijs op school. En toch is muziekonderwijs grotendeels verdwenen uit het basisonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat kinderen muziek nodig hebben. Leren zingen, muziek maken en naar muziek luisteren heeft een positief effect op schoolprestaties. Het draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en aan het doorzettingsvermogen. Muziek bevordert de ontwikkeling van het kinderbrein en helpt hen sociale vaardigheden te ontwikkelen zoals samenwerken, luisteren en begrip tonen.

In 2015 stelde de Minister van OCW € 25 miljoen beschikbaar om muziekonderwijs op de basisschool een impuls te geven. De minister nam ook het initiatief voor de oprichting van Stichting Méér Muziek in de Klas. Binnen de stichting zetten publieke en private partijen zich samen in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool. Stichting Méér Muziek in de Klas gebruikt de gelden om de deskundigheid van docenten, PABO- en conservatoria-studenten te bevorderen, om bestaande lesprogramma’s aan te passen en nieuwe te ontwikkelen, om de samenwerking tussen scholen en muziekinstellingen te stimuleren en om media-aandacht te genereren. Dat laatste gebeurt onder meer met een landelijke muziekwedstrijd voor basisscholen met daaraan verbonden auditiedagen en een finale op televisie. De stichting doet dit in samenwerking met onder meer het onderwijsveld, overheden en culturele instellingen.

De bijdrage van de BankGiro Loterij is bestemd om de programma’s en activiteiten de komende twee jaar te verbeteren en uit te breiden.

Tel
020 82 04 730
Web
www.meermuziekindeklas.nl
Adres
Sarphatikade 22-1
1017 WV Amsterdam
Algemene bijdrage 2016
€ 1.500.000,-