van abbemuseum apecial guests

Van Abbemuseum: Special Guests

Het Van Abbemuseum wil kunst en cultuur bereikbaar maken voor een aantal bijzondere doelgroepen: mensen met een visuele en auditieve handicap en niet mobielen (mensen die langdurig ziek zijn of in een verzorgingstehuis verblijven). De komende 3 jaar gaat het museum een activiteitenaanbod samenstellen en uitvoeren om deze groepen in het museum te ontvangen onder de naam ‘Special Guests’.

Het museum stelt zich daarbij op als kenniscentrum waarbij de programmacoördinator van het Special Guestsprogramma de opgebouwde kennis aan andere belangstellende musea doorspeelt om een zo groot mogelijke bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. Het Van Abbemuseum heeft ervaring met een dergelijk project: met Onvergetelijk Van Abbe (i.s.m. Stedelijk Museum Amsterdam) gooide het al hoge ogen. Dit Alzheimerprogramma biedt mensen met de ziekte van Alzheimer en dementie en hun mantelzorgers de mogelijkheid om in een veilige en inspirerende omgeving te genieten van kunst. De positieve effecten hiervan zijn enorm en het project zal het komende jaar in 10 musea in Nederland worden uitgerold.

Het Van Abbemuseum is van mening dat musea nog te weinig zijn ingericht op de doelgroepen die zij met Special Guests willen bedienen. Dat is geen onwil, maar het wordt tijd dat de musea de maatschappelijke rol breder inzetten en toegankelijker worden. Door medewerkers breed op te leiden en ervoor te zorgen dat de ontvangst zo gastvrij mogelijk is komen mooie ontmoetingen tot stand. Het museum is er om gebruikt te worden en met deze loterijbijdrage kan het Van Abbe leren en laten zien op hoeveel verschillende manieren dat mogelijk is.

Het Van Abbemuseum ontving tijdens het Goed Geld Gala op 11 februari 2014 een bedrag van €596.500, -. Dit is mogelijk gemaakt door de deelnemers van de BankGiro Loterij. Met deze bijdrage heeft het Van Abbemuseum een programmacoördinator aangesteld en kunnen de benodigde hulpmiddelen voor het Special Guests programma aangeschaft worden.

Tel
040 - 238 10 00
Web
www.vanabbemuseum.nl
Adres
Bilderdijklaan 10
5611 NH Eindhoven
Algemene bijdrage 2013
€ 596.500,-