Vereniging Hollandse Molen - BankGiro Loterij Molenfonds

Vereniging De Hollandsche Molen: BankGiro Loterij Molenfonds

De Vereniging Hollandsche Molen zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van water- en windmolens in Nederland. Dat doet het onder andere met een jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij. Nu introduceert de vereniging het BankGiro Loterij Molenfonds. Een fonds dat als doel heeft het financieren van restauratieprojecten, het organiseren van de Nationale en Regionale Molen- en Gemalendagen en het organiseren van de BankGiro Loterij Molenprijs. De ambitie van het fonds is om in de komende vier jaar het aantal bezoekers aan de Molendagen te vergroten en het aantal stemmers voor de Molenprijs, nu al een substantieel aantal van 27.000, nog verder te verhogen.

Naast tulpen en klompen is de molen is een onvervreemdbaar symbool van Nederland. De molen is zeer herkenbaar in het Nederlandse landschap en voor veel mensen een object dat deel uitmaakt van de directe omgeving. Bovendien spreekt de rol van de molen in de totstandkoming van het huidige landschap en in de typisch vaderlandse strijd tegen het water velen tot de verbeelding. De BankGiro Loterij, die bestaat dankzij de deelname van vele Nederlandse huishoudens, ziet de belangrijke rol van Vereniging De Hollandse Molen en ondersteunt het Molenfonds daarom van harte.

Tel
020 - 623 87 03
Web
www.molens.nl
Adres
Zeeburgerdijk 139
1095 AA Amsterdam
Algemene bijdrage 2014
€ 1.000.000,-