Vereniging De Hollandsche Molen - Daar bij die molen

De Hollandsche Molen zet zich in voor het behoud van de molen. Als iedereen de molen in zijn hart sluit, is de toekomst van de molen verzekerd. Met drie verschillende activiteiten vergroot de vereniging de komende drie jaar het draagvlak voor de molen.

Ten eerste door het organiseren van de jaarlijks terugkerende Nationale Molendag: hét weekend in mei om molens te bezoeken.

Ten tweede krijgt de jaarlijkse BankGiro Loterij Molenprijs een vervolg, een publieksprijs die wordt toegekend aan een molen met een restauratieplan of een op verbetering gericht project.

Tenslotte is er ook een nieuwe activiteit: de Molentocht. Per provincie voert een wandeltocht langs de molens. Na vol-tooiing van de tocht zijn molenspeldjes te verzamelen. Deze activiteiten leggen een fundament onder het broodnodige behoud van de Nederlandse molen.

Tel
020 - 623 87 03
Web
www.molens.nl
Adres
Zeeburgerdijk 139
1095 AA Amsterdam

Steun + speel mee

Speel mee

Extra bijdrage 2018
€ 750.000,-