Vereniging Rembrandt

BankGiro Loterij Restauratiefonds

Vereniging Rembrandt zet zich al 134 jaar in voor de versterking en bescherming van de Collectie Nederland. In 1883 sloegen enkele Amsterdamse particulieren de handen ineen om de verkoop van Nederlandse kunst naar het buitenland te voorkomen. Gezamenlijk kochten zij een collectie en schonken die vervolgens aan het Rijksprentenkabinet, tegenwoordig gevestigd in het Rijksmuseum. Dit was het begin van een collectief mecenaat dat de naam Vereniging Rembrandt kreeg.

Nieuwe iconen

Met de bestaande loterijbijdrage vult Vereniging Rembrandt het BankGiro Loterij Aankoopfonds. Musea die geen vast partner van de loterij zijn kunnen voor aankopen een beroep doen op dit fonds. Zo worden vooral kleinere en middelgrote organisaties gesteund die niet rechtstreeks bij de loterij terecht kunnen. Het BankGiro Loterij Restauratiefonds werkt hetzelfde als het Aankoopfonds en ondersteunt musea in restauraties. De kleinere, regionale musea hebben vaak ontoereikende budgetten om restauraties te kunnen financieren. Door die werken te restaureren worden het in plaats van depotstukken juist nieuwe iconen voor het museum, wat leidt tot versterking van de collectie en kan zorgen voor meer bezoekers.

Voor de Vereniging Rembrandt is verrijking en zichtbaarheid van het openbaar kunstbezit de kern van de doelstelling. Met het BankGiro Loterij Restauratiefonds kan de vereniging ook aandacht vragen voor het behoud ervan.

Tel
070 - 427 17 20
Web
www.verenigingrembrandt.nl
Adres
Denneweg 124
2514 CL Den Haag
Extra bijdrage 2017
€ 500.000,-