Watersnoodmuseum

Watersnoodmuseum 

De actualiteit en urgentie van de thema’s waterveiligheid en het klimaat behoeven weinig toelichting. De recente rampen in Noord- & Midden-Amerika en Zuidoost-Azië zitten nog vers in ons geheugen en herinneren ons aan één van de grootste natuurrampen in de Nederlandse geschiedenis: de Watersnoodramp in 1953.

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk geeft een beeld van wat gebeurde tijdens en na de overstroming van 1 februari 1953. Het museum is gevestigd in vier caissons die in november 1953 zijn gebruikt om het gat in de dijk bij Ouwerkerk te dichten.

Het museum wil de herinnering levend houden en de bewustwording rondom het thema waterveiligheid vergroten. De kracht van het museum ligt in het centraal stellen van de menselijke maat: menselijke verhalen, emoties en veerkracht vormen de rode draad. Tegelijkertijd wil het museum vooruit kijken en nadenken over waterveiligheid nu en in de toekomst. 

Herdenkingsjaar watersnoodramp

Op 1 februari 2018 was het 65 jaar geleden dat de watersnood plaatsvond en werd het startsein gegeven voor een bijzonder herdenkingsjaar met tal van activiteiten. Het herdenkingsjaar is voor het museum aanleiding zich verder te ontwikkelen, onder meer als nationaal kennis- en herinneringscentrum.

Gedreven door de urgentie en actualiteit van watergerelateerde natuurrampen over de wereld is het van belang om als museum te blijven vernieuwen en het publiek actief bij het onderwerp te betrekken. Daartoe wordt het vierde caisson heringericht met een nieuwe interactieve vaste presentatie over waterveiligheid. De loterij draagt hier graag aan bij.

Web
www.watersnoodmuseum.nl
Adres
Weg van de Buitenlandse Pers 5
4305 RJ Ouwerkerk
Eenmalige bijdrage 2017
€ 600.000,-