Kickstart Cultuurfonds

De BankGiro Loterij heeft, samen met private fondsen, het Kickstart Cultuurfonds opgericht. Theaters en musea kunnen een aanvraag doen voor financiële steun om hun gebouwen coronaproof te maken en voorstellingen en tentoonstellingen aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

Kickstart Cultuurfonds doneert € 20 miljoen aan culturele sector in 2021

Kickstart Cultuurfonds gaat dit jaar bijna € 20 miljoen doneren aan de culturele sector die helaas nog steeds in zwaar weer verkeert. Sinds 1 februari is het loket weer open voor aanvragen van producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters uit heel Nederland.

Een aanvraag is eenvoudig, bij één loket in te dienen en wordt binnen 4 weken afgehandeld. Het kan onder meer gaan om hygiënemaatregelen, aanpassingen van gebouwen om publiek veilig te ontvangen, het opstarten of aanpassen van coronaproof producties en tegemoetkoming in achterblijvende publiekinkomsten vanwege de anderhalvemetersamenleving. Nieuw dit jaar is dat ook aanvragen kunnen worden ingediend voor corona-gerelateerde communicatie-inspanningen en kosten die producenten en musea maken om hun producties of tentoonstellingen geschikt te maken voor streaming en online aan te bieden aan publiek.

Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Instellingen die géén meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van het ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen in de periode in 2021 – 2024 komen voor ondersteuning in aanmerking.

Waarom is dit belangrijk?

Zodat de deuren open kunnen, producties weer op de planken kunnen en het publiek weer live, fysiek in aanraking komt met kunst en cultuur. Kunst en cultuur verbinden mensen met elkaar en zijn daarmee onmisbaar voor een vitale samenleving.

Waar komt het geld vandaan?

Het geld is bij elkaar gebracht door de BankGiro Loterij samen met het VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Het ministerie van OCW, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Fonds 1818, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en de Gravin van Bylandt Stichting hebben zich bij dit initiatief aangesloten.

Meer informatie?

Kijk op de website van het Kickstart Cultuurfonds: www.kickstartcultuurfonds.nl