Aanvraagprocedure

Wilt u een aanvraag indienen voor steun van de BankGiro Loterij? Voor meer informatie of advies kunt u zich richten tot de afdeling Goede Doelen van de BankGiro Loterij (goededoelen@bankgiroloterij.nl of 020-5737474).

Meer over de aanvraagprocedure