De data van de extra trekkingen en de data waarop de uitslagen bekend worden gemaakt kunt u hier terugvinden.

Extra kans op prijzen

Het meespelen met één of meer extra trekkingen betekent extra kans op prijzen die u vaak in de reguliere trekking niet kunt winnen!

Meespelen met één of meer extra trekkingen

Met de opbrengst van de extra trekkingen steunt de BankGiro Loterij, dankzij haar deelnemers, bijzondere projecten van partners. Speelt u nog niet mee met alle trekkingen, maar wilt u dit wel? Neem contact op met onze Ledenservice of telefoonnummer 088 – 020 1030.

Afschrijvingen

Als u meespeelt met één of meer extra trekkingen wordt zowel de inleg van de maandelijkse trekking als die van de extra trekking van uw rekening afgeschreven.

Extra trekking  Incasso
Paastrekking     01-02-2021 of 10-02-2021
Herfsttrekking   30-07-2021 of 10-08-2021
Kersttrekking    01-11-2021 of 10-11-2021
Incassodata zijn streefdata onder voorbehoud van wijzigingen en storingen. Valt de datum in het weekend of op een feestdag? Dan vindt de incassopoging op de eerste werkdag ervoor plaats. Het risico van een niet succesvolle incasso van de verschuldigde inleg berust bij de deelnemer. Alleen bij een geslaagde incasso maakt u kans op prijzen. Zie verder het Deelnemersreglement.