De data van de extra trekkingen en de data waarop de uitslagen bekend worden gemaakt kunt u hier terugvinden.

Extra kans op prijzen

Het meespelen met één of meer extra trekkingen betekent extra kans op prijzen die u vaak in de reguliere trekking niet kunt winnen!

Meespelen met één of meer extra trekkingen

Met de opbrengst van de extra trekkingen steunt de BankGiro Loterij, dankzij haar deelnemers, bijzondere projecten van partners. Speelt u nog niet mee met alle trekkingen, maar wilt u dit wel? Neem contact op met onze Ledenservice of telefoonnummer 088 – 020 1030.

Afschrijvingen

Als u meespeelt met één of meer extra trekkingen wordt zowel de inleg van de maandelijkse trekking als die van de extra trekking van uw rekening afgeschreven.