Uw lotnummer bestaat uit de
laatste 5 cijfers van uw rekeningnummer.