Deelnemers BankGiro Loterij bedankt! Dankzij u een recordbedrag voor cultuur in Nederland.

16 februari 2017 - Deelnemers van de BankGiro Loterij, bedankt! Dankzij uw deelname kan de BankGiro Loterij dit jaar maar liefst 66,9 miljoen verdelen onder 66 organisaties die werken op het terrein van cultuur en monumentenzorg in Nederland. De helft van ieder lot waar u mee meespeelt, gaat naar musea en andere culturele instellingen. Daarmee steunt u bijzondere projecten waardoor cultuur behouden blijft en toegankelijk wordt.


Meer muziek in de klas en in het museum

Zo ontving Stichting Méér Muziek in de Klas een schenking van € 1,5 miljoen. Hiermee is het mogelijk de komende twee jaar muziekprogramma’s en activiteiten in schoolklassen te verbeteren en uit te breiden. Dat is belangrijk omdat muziekonderwijs grotendeels is verdwenen uit het basisonderwijs en muziek de ontwikkeling van het kinderbrein stimuleert. Op het gebied van muziek gaat ook een langgekoesterde wens van het Rijksmuseum in vervulling. Met een donatie van € 580.000,- kan het museum de komende drie jaar concerten gaan geven met historische muziekinstrumenten uit haar collectie.

Cultuur toegankelijk maken voor publiek

Geld van de BankGiro Loterij is ook bedoeld om cultureel erfgoed toegankelijk te maken voor publiek. De Oude Kerk in Amsterdam kan met een schenking van € 200.000,- kerkruimtes openstellen die tot nu toe altijd verborgen bleven voor publiek. En Vereniging Hendrik de Keyser kan dankzij een donatie van € 975.000,- door het hele land 35 monumentale panden inrichten als ‘museumhuizen’. De panden worden teruggebracht in oude stijl en zo ingericht dat bezoekers met eigen ogen kunnen zien hoe er in Nederland vroeger werd gewoond, gewerkt en geleefd.