Harmen Siezen

"In één van mijn televisieprogramma’s behandelde ik de vraag of dure kunst ook altijd mooie kunst is. Dat hoeft niet per sé zo te zijn, net zo min als het omgekeerde het geval is. Kunst kost wel altijd geld; voor de maker, voor de gebouwen, voor het onderhoud. Gelukkig steunt de BankGiro Loterij vele musea en draagt er zo aan bij dat iedereen van mooie kunst kan genieten."