Kabinet kiest voor versterking loterijen om opbrengsten op peil te houden

Amsterdam – 11 juli 2014

Vandaag vergaderde de ministerraad over onder meer het kansspelbeleid.

Wij verwelkomen de maatregelen die het kabinet wil nemen om de jaarlijkse 750 miljoen euro voor de samenleving vanuit Nederlandse loterijen in stand te houden. Nu er binnenkort onvermijdelijk commerciële online kansspelaanbieders op de Nederlandse markt komen is dit van extra belang.

 Waardering is er voor het feit dat het kabinet ruimte heeft gemaakt voor inbreng van de betrokken partijen: goededoelenorganisaties, overheid en de kansspelsector zelf. Het voorgenomen beleid houdt rekening met de enorme opbrengst voor de samenleving vanuit de loterijen.

Het kabinet kondigt aan:

  • loterijen krijgen de mogelijkheid om te innoveren, onder andere door meer prijzengeld te gaan uitkeren;
  • er komt een duidelijke afbakening van de spelvormen die straks door de commerciële online kansspelaanbieders respectievelijk de loterijen aangeboden mogen worden;
  • een fusie tussen de Staatsloterij en De Lotto. Hier is de sportsector bij gebaat.

De maatregelen beogen de belangrijke opbrengsten voor de Nederlandse samenleving, goede doelen, cultuur, sport en de staatskas, veilig te stellen.

Het kabinet kondigt tegelijkertijd een nieuwe wijze van vergunningverlening voor loterijen aan. Wij zijn blij dat het kabinet ook hier voor een behoedzame aanpak kiest, nu andere EU-lidstaten nog steeds hun loterijen afschermen. Hiermee garanderen deze landen een maximale opbrengst voor hun land. Ook Nederland kent een unieke traditie van fondsenwerving met loterijen. Dankzij 3,5 miljoen Nederlandse huishoudens die maandelijks meespelen met één van de Goede Doelen Loterijen (Postcode Loterij, BankGiro Loterij, VriendenLoterij) is er in 2013 maar liefst 414 miljoen euro voor goede doelen bijeen gebracht. Honderden initiatieven, groot en klein, op het gebied van welzijn, gezondheid, cultuur en cultureel erfgoed, internationale samenwerking en natuur & milieu kunnen hierdoor hun belangrijke werk voor de samenleving nu en in de toekomst voortzetten.