De Anne Frank Stichting ontvangt de cheque van Albert Verlinde

Miljoenen voor cultuur dankzij deelnemers BankGiro Loterij

Amsterdam, 10 februari 2015 – Culturele instellingen in Nederland ontvangen dit jaar ruim 62,5 miljoen euro dankzij de bijna 600.000 deelnemers van de BankGiro Loterij. 66 culturele organisaties ontvangen een bijdrage. Het gaat hierbij om zowel vaste jaarlijkse bijdragen als eenmalige schenkingen. De BankGiro Loterij maakte dit op dinsdagavond 10 februari bekend tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Ook is bekendgemaakt dat culturele organisaties ruim 3 miljoen euro zelf hebben opgehaald dankzij het zogeheten ‘geoormerkt werven’. Hiermee spoort een museum zijn bezoekers aan om specifiek voor zijn museum met de BankGiro Loterij mee te spelen. Bij deelname gaat dan de helft van de maandelijkse lotprijs naar het betreffende museum.

De BankGiro Loterij kan dankzij de deelnemers weer een aantal bijzondere culturele projecten van een eenmalige schenking voorzien. Hieronder enkele projecten van culturele organisaties die een bijdrage ontvangen.

Meer historisch besef jonge generatie

De Anne Frank Stichting wil ervoor zorgen dat de Tweede Wereldoorlog voor jongeren niet slechts een onderdeel van de schoolboekengeschiedenis is, maar dat het invoelbaar wordt en blijft. De BankGiro Loterij schenkt het museum een bijdrage van 910.000 euro om de vaste tentoonstelling te vernieuwen en aantrekkelijker te maken voor jongeren. In een vernieuwde indeling komt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging, met daarbij het verhaal van de onderduikers, ruimschoots aan bod.

Topstuk uit de natuurhistorie voor het eerst in Nederland

Naturalis Biodiversity Center in Leiden ontvangt een eenmalige bijdrage van 1,2 miljoen euro om de opgegraven Tyrannosaurus rex uit Amerika in Nederland tentoon te stellen. Het is voor het eerst dat het meest gevreesde roofdier uit de evolutie in Europa te zien is. Voor Naturalis een regelrechte primeur met grote wetenschappelijke, culturele en natuurhistorische waarde. Naturalis gaat na een grootscheepse verbouwing in 2018 weer open. De T.rex komt naar verwachting al in september 2016 naar Nederland. De BankGiro Loterij maakt het mogelijk dat het topstuk al vanaf 2016 aan het grote publiek gepresenteerd wordt in het Pesthuis, het deel van het museum dat open blijft tijdens de verbouwing.

Jeugdcultuurfonds nieuwe, vaste partner BankGiro Loterij

Het Jeugdcultuurfonds is een nieuwe, vaste partner van de BankGiro Loterij en ontvangt een jaarlijkse bijdrage van 200.000 euro. Het Jeugdcultuurfonds geeft kinderen uit minder bedeelde gezinnen de kans om met kunst en cultuur in aanraking te komen en zich te ontwikkelen door bijvoorbeeld muziek te maken, toneel te spelen, of te schilderen. 

Directeur Bertien Minco van het Jeugdcultuurfonds ontvangt 200.000 euro van de BankGiro Loterij, in aanwezigheid van politicus Alexander Pechtold. V.l.n.r. Pernille La Lau - presentatrice, Bertien Minco - directeur Jeugdcultuurfonds, Boudewijn Poelmann - directievoorzitter BankGiro Loterij, Alexander Pechtold - politicus D66


Bekijk de compilatie van het Goed Geld Gala 2015


Bekijk de speech van Boudewijn Poelmann


Bekijk de speech van Alexander Pechtold