PERSBERICHT

Miljoenen voor cultuur in Nederland dankzij deelnemers BankGiro Loterij

Amsterdam, 10 februari 2015 – Culturele instellingen in Nederland ontvangen dit jaar ruim 62,5 miljoen euro dankzij de bijna 600.000 deelnemers van de BankGiro Loterij. 66 culturele organisaties ontvangen een bijdrage. Het gaat hierbij om zowel vaste jaarlijkse bijdragen als eenmalige schenkingen.
De BankGiro Loterij maakte dit vanavond bekend tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Ook is bekendgemaakt dat culturele organisaties ruim 3 miljoen euro zelf hebben opgehaald dankzij het zogeheten ‘geoormerkt werven’. Hiermee spoort een museum zijn bezoekers aan om specifiek voor zijn museum met de BankGiro Loterij mee te spelen. Bij deelname gaat dan de helft van de maandelijkse lotprijs naar het betreffende museum.

In 2014 heeft de BankGiro Loterij dankzij de lotverkoop een totaalopbrengst van 125,1 miljoen euro. De helft hiervan komt direct ten goede aan organisaties die werken op het terrein van cultuur en monumentenzorg in Nederland. Landelijke organisaties die jaarlijks een bijdrage van de loterij ontvangen zijn onder meer: Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem (500.000 euro), Vereniging De Hollandsche Molen (400.000 euro) en het Fries Museum (200.000 euro). Daarnaast kan een aantal bijzondere culturele projecten op een eenmalige schenking rekenen.

Meer historisch besef jonge generatie

De Anne Frank Stichting wil ervoor zorgen dat de Tweede Wereldoorlog voor jongeren niet slechts een onderdeel van de schoolboekengeschiedenis is, maar dat het invoelbaar wordt en blijft. De BankGiro Loterij schenkt het museum een bijdrage van 910.000 euro om de vaste tentoonstelling te vernieuwen en aantrekkelijker te maken voor jongeren. In een vernieuwde indeling komt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging, met daarbij het verhaal van de onderduikers, ruimschoots aan bod.

Albert Verlinde deelt de cheque uit aan de Anne Frank Stichting

BankGiro Loterij-ambassadeur Albert Verlinde reikt een cheque aan directeur Ronald Leopold van de Anne Frank Stichting uit.

Download hier de HR versie van deze foto

Topstuk uit de natuurhistorie voor het eerst in Nederland

Naturalis Biodiversity Center in Leiden ontvangt een eenmalige bijdrage van 1,2 miljoen euro om de opgegraven Tyrannosaurus rex uit Amerika in Nederland tentoon te stellen. Het is voor het eerst dat het meest gevreesde roofdier uit de evolutie in Europa te zien is. Voor Naturalis een regelrechte primeur met grote wetenschappelijke, culturele en natuurhistorische waarde. Naturalis gaat na een grootscheepse verbouwing in 2018 weer open. De T.rex komt naar verwachting al in september 2016 naar Nederland. De BankGiro Loterij maakt het mogelijk dat het topstuk al vanaf 2016 aan het grote publiek gepresenteerd wordt in het Pesthuis, het deel van het museum dat open blijft tijdens de verbouwing.

Jeugdcultuurfonds nieuwe, vaste partner BankGiro Loterij

Het Jeugdcultuurfonds is een nieuwe, vaste partner van de BankGiro Loterij en ontvangt een jaarlijkse bijdrage van 200.000 euro. Alexander Pechtold, spreker tijdens het Goed Geld Gala, reikte de cheque aan het fonds uit. Het Jeugdcultuurfonds geeft kinderen uit minder bedeelde gezinnen de kans om met kunst en cultuur in aanraking te komen en zich te ontwikkelen door bijvoorbeeld muziek te maken, toneel te spelen of te schilderen.

Directeur Bertien Minco van het Jeugdcultuurfonds ontvangt 200.000 euro van de BankGiro Loterij, in aanwezigheid van politicus Alexander Pechtold. V.l.n.r. Pernille La Lau - presentatrice, Bertien Minco - directeur Jeugdcultuurfonds, Boudewijn Poelmann - directievoorzitter BankGiro Loterij, Alexander Pechtold - politicus D66

Download hier de HR versie van deze foto

Kijk voor het volledige overzicht van de BankGiro Loterij-toekenningen aan culturele instellingen op onze Goede Doelen pagina.