Nederlanders leggen voor museumbezoek meeste kilometers af

Museum, popconcert en musical meest favoriete culturele uitje

Amsterdam, 6 augustus 2014 - Zestig procent van de Nederlanders maakt deze zomer ten minste één cultureel uitstapje. Favoriet is daarbij het bezoeken van een museum (28%), gevolgd door een popconcert (25%), musicalvoorstelling (25%) en kasteelbezoek (24%). Gemiddeld geven Nederlanders 180 euro per jaar uit aan een cultureel uitje, zo blijkt uit onderzoek van MarketResponse naar de houding en het gedrag van ruim duizend Nederlanders ten aanzien van cultuur. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland.

Musea wakkeren reislust Groningers meest aan

De helft van de Nederlanders doorkruist gerust het hele land voor een cultureel uitje. Met name als het om een museumbezoek (49%), een festival (45%) of een popconcert (44%) gaat is men bereid ver te reizen. Voor een avondje theater of andere podiumkunsten zijn mensen minder snel bereid lange afstanden af te leggen. Groningers voeren de lijst aan en maken de meeste kilometers, gevolgd door Drentenaren. Zuid-Hollanders blijven liever dichtbij huis en verlaten het minst vaak de provincie. Hoewel Groningers dikwijls de provinciegrenzen oversteken, wordt het lokale aanbod ten opzichte van andere landgenoten wel het meest gewaardeerd. Flevolanders zijn daarentegen het minst tevreden over het culturele aanbod in hun eigen provincie.

Top 3 favoriete musea Nederlanders  

·        Rijksmuseum in Amsterdam

·        Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem

·        Science Center NEMO in Amsterdam

“Kinderen moeten met cultuur in aanraking komen”

Driekwart van de Nederlanders vindt dat cultuur onderdeel van de opvoeding moet zijn. Vooral vrouwen, 65-plussers en hoogopgeleiden beschouwen cultuur als een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. Een museumbezoek wordt daarbij het meest geassocieerd met een cultureel uitstapje. Toch neemt slechts een kwart van de respondenten de kinderen regelmatig mee naar het museum. Bij vier op de tien Nederlanders ontbreekt het aan tijd en/of geld om culturele uitstapjes te maken.

Overige feiten & wetenswaardigheden

·        Mannen besteden per jaar 34% meer aan culturele uitstapjes dan vrouwen. Bij mannen komt de jaarlijkse uitgave op gemiddeld 207 euro uit. Bij vrouwen is dat gemiddeld 155 euro.

·        De meeste culturele uitjes worden met de partner (40%) ondernomen, gevolgd door het hele gezin (32%) en vrienden (22%).

·        Bijna de helft van de Nederlanders vindt het belangrijk om een museum in de eigen omgeving te hebben.

De BankGiro Loterij en cultuur

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. De loterij steunt goede doelen en culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed. Van molens tot concerten en van festivals tot musea.