Partijen werken volgens ecologisch werkprotocol

7 november 2016 - Het is een drukte van belang rondom het nieuwe onderkomen van de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij, BankGiro Loterij). De aannemer is bezig met de duurzame sloop van enkele onderdelen van het leegstaande kantoorpand in Amsterdam Zuid. Voordat de sloopwerkzaamheden van start gingen, checkte ecoloog Jan ten Hoopen het hele terrein diverse malen op (beschermde) diersoorten en broedende vogels.

Gedurende het gehele proces - van bouwrijp maken tot (ver)bouw - werken alle partijen die met groen te maken krijgen, volgens een door Jan opgesteld ecologisch werkprotocol. “Daar hoort ook bij dat we de Flora- en Faunawet volgen”, legt hij uit. “Je houdt daarbij onder meer rekening met schuilplaatsen van egels en het broedseizoen van vogels. Ik houd vooral in de gaten dat algemene, niet beschermde soorten zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Dit noemen we ‘zorgplicht’.”

Geen beschermde diersoorten

Een QuickScan beoordeelde al eerder dat hier geen beschermde diersoorten zitten, zoals vleermuizen of de rugstreeppad. “De rugstreeppad is een beschermde soort die zich lekker voelt op (bouw)terreinen met ondiepe plassen en zandhopen. Ik probeer nu te voorkomen dat we deze gunstige omstandigheden creëren. Dat staat ook in het ecologisch werkprotocol. De rugstreeppad mag je niet verplaatsen wanneer hij wordt aangetroffen, omdat je hem uit een geschikte habitat haalt en misschien terugzet op een plek die niet voldoet.”

In september heeft Jan de vijver opgeheven, die zich vlak bij de oude ingang van het gebouw bevond. “In het voorjaar en de zomer is er nog van alles aan de gang. Dan vind je bijvoorbeeld kikkervisjes. Die waren er nu niet meer.” Als hij vissen tegenkomt, brengt hij ze naar het vissenasiel. “Volgens de Nederlandse wet mag je vissen, kikkers en padden niet zomaar verplaatsen, want ze kunnen allerlei ziektes bij zich dragen. Ik heb nog wel een bruine kikker gevangen, maar die is uiteindelijk ontsnapt uit een hoge emmer. Prima overigens; die vindt zijn weg wel.”

Groene oplossingen

Jan geeft adviezen tijdens het gehele bouwproces. Hij denkt mee over de inrichting van de tuinen en andere groene oplossingen. “We willen zoveel mogelijk vlinders, wilde bijen en andere insecten aantrekken. De natuur is echt geïntegreerd in het ontwerp. Er verdwijnt wel wat groen, maar er komen daktuinen en klimplanten voor terug. Het gebouw krijgt ook een functie als drager van natuur. We creëren in het gebouw onder meer mogelijkheden voor vleermuizen en gierzwaluwen.”

Ook onder de overkapping bij de nieuwe ingang van het pand komt groen terug. “Dat wordt wel een uitdaging. De temperatuur en het licht zijn bijvoorbeeld anders, en er is geen regenval. Onder de overkapping plaatsen we onder andere nestkasten en klimplanten met mogelijkheden voor vogels om nestruimte te maken.”

Jan vindt het belangrijk om mensen enthousiast te maken voor de natuur. “In dit project lukt dat echt. De Goede Doelen Loterijen zijn erg grondig en willen verder gaan dan strikt noodzakelijk. Dat heb ik in deze mate nog niet eerder meegemaakt bij bouwprojecten. Ik vind dat echt heel bijzonder.”