Update over kansspelbeleid

14 juli 2016 - In juli hebben twee belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden voor de kansspelen in ons land:

  1. Het kabinet heeft ingestemd met nieuwe regels voor het verlenen van een vergunning aan goededoelenloterijen, en

  2. het wetsvoorstel voor online kansspelen is aangenomen door de Tweede Kamer.

Dit betekent dat binnenkort commerciële aanbieders van online kansspelen, zoals het online wedden op sportwedstrijden, casinospelen of poker, én nieuwe loterijen tegelijk op de Nederlandse markt komen. Hiermee komt het kabinet terug op een eerdere toezegging, waarin zij aangaf uit zorg voor de gevolgen voor de samenleving eerst de online kansspelen toe te willen laten en pas daarna eventueel nieuwe loterijen. Wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor de huidige hoge opbrengsten uit de bestaande loterijen voor de goede doelen en de staatskas is onzeker.

Regels voor een vergunning voor een goededoelenloterij

Het kabinet wil het huidige goed werkende loterijstelsel met hoge opbrengsten voor de samenleving voortzetten en heeft dit bevestigd in nieuw beleid. Daarmee staat nu vast dat - net als in het verleden - uitsluitend een vergunning kan worden verleend aan organisaties die louter tot doel hebben bij te dragen aan de samenleving, net zoals de huidige loterijen doen. Ook is vastgelegd dat het prijzengeld van een Nederlandse (nieuwe) goededoelenloterij niet mag verdwijnen naar het buitenland. Tevens moet een vergunninghouder aan de Kansspelautoriteit aantonen dat te allen tijde de prijzen voor deelnemers en de opbrengsten voor begunstigden betaald zullen worden.
Bij de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij, VriendenLoterij) besluit de Raad van Commissarissen over de schenkingen aan begunstigden. Deze vorm van verantwoordelijkheid en intern toezicht is sinds 2004 zo door het Ministerie van Veiligheid en Justitie bepaald. Wij vinden het belangrijk dat ook nieuwe aanbieders van een goededoelenloterij over een interne toezichthouder moeten beschikken die ervoor waakt dat de opbrengsten uitsluitend het algemeen belang dienen.

Wetsvoorstel voor online kansspelen


Net als in veel landen om ons heen komt er nu ook in Nederland strikte regelgeving voor online kansspelen. Het is van groot belang dat onderzocht wordt wat de verruiming van de online kansspelmarkt voor effecten heeft op de opbrengsten die nu uit de loterijen voortvloeien voor de samenleving. Online kansspelen kunnen namelijk vanwege hun hoge prijzenpotten (tot 95% van de inleg) geen geld ophalen voor goede doelen, zoals non-profit loterijen zoals de Goede Doelen Loterijen dat wel doen (50% van de inleg gaat naar goede doelen). Het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel voor online kansspelen zal nu voor stemming naar de Eerste Kamer gaan.

Dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij hebben decennialang vele culturele partners jaarlijks een financiële bijdrage ontvangen voor cultuur en cultureel erfgoed. Wij zullen ons blijven inspannen voor deze traditie en de continuïteit hiervan, zodat wij ook in de toekomst deze waardevolle rol kunnen blijven vervullen.

Wilt u meer hierover weten?

Zie: