Goed Geld Gala

BankGiro Loterij - de cultuurloterij van Nederland

Cultuur verbindt, inspireert en verrijkt en vertelt het verhaal over waar wij (als Nederlanders) vandaan komen. Cultuur is echter ook kwetsbaar en verdient bescherming, zodat wij en toekomstige generaties ervan kunnen blijven genieten. Wij steunen culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed.

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. We steunen culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed en werven fondsen om hun activiteiten te ondersteunen. Daarnaast geven wij bekendheid aan hun werk.

Meer over de BankGiro Loterij

Opbrengst voor culturele organisaties

De BankGiro Loterij kan dankzij haar deelnemers in 2020 € 84,3 miljoen bijdragen aan topinstellingen die zich inzetten voor cultuur in Nederland.

Meer over de opbrengst voor culturele organisaties

Over de Goede Doelen Loterijen

Samen met de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij vormt de BankGiro Loterij sinds 2004 de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. De missie van deze drie Loterijen is eenduidig: het steunen van goede doelen.

Meer over de Nationale Goede Doelen Loterijen

Contact

BankGiro Loterij
Beethovenstraat 200
1077 JZ Amsterdam
088 - 020 1030