Opbrengst voor culturele organisaties

De BankGiro Loterij steunt instellingen die zich inzetten voor cultuur in Nederland. Wilt u met uw organisatie in aanmerking komen voor steun van de BankGiro Loterij? Hieronder treft u alle benodigde informatie. Bekijk de toekenningscriteria waaraan uw organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor meerjarig beneficiëntschap.

Verdeling van de opbrengst

Meerjarige partners

Deze organisaties ontvangen voor een periode van 5 jaar een jaarlijkse bijdrage van de loterij. Enkele organisaties krijgen een percentage van de opbrengst (zogeheten Financieel-Reglementpartners), de meeste een nominaal bedrag.

Eenmalige schenkingen

Grootschalige en/of innovatieve, communicatief sterke projecten in de culturele of erfgoedsector kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige schenking.

Extra projecten

Bestaande beneficiënten kunnen een aanvraag indienen voor financiering van bijzondere projecten. Hiervoor is minimaal 40% van de inleg van de extra (dertiende, veertiende en vijftiende) trekking beschikbaar.

Aan het eind van het kalenderjaar voldoet de loterij aan haar verplichtingen aan meerjarige beneficiënten. De vrije ruimte die vervolgens beschikbaar is, wordt toegewezen aan nieuwe meerjarige partners en/of eenmalige schenkingen.

Aanvraagprocedure

Wilt u een aanvraag indienen voor steun van de BankGiro Loterij? Voor meer informatie of advies kunt u zich richten tot de afdeling Partnerships van de BankGiro Loterij (goededoelen@bankgiroloterij.nl of 020 - 209 23 29).

Meer over de aanvraagprocedure

Toekenningscriteria


Toekenningscriteria vaste partners

Bekijk de toekenningscriteria voor meerjarige partners waaraan uw organisatie moet voldoen om daarvoor in aanmerking te komen.

Toekenningscriteria eenmalige schenking

Bekijk de toekenningscriteria voor eenmalige schenkingen waaraan uw organisatie moet voldoen om daarvoor in aanmerking te komen.

Financieel Reglement

Welk financieel reglement hanteert de BankGiro Loterij? Download de PDF over de toekenningen aan de culturele organisaties van de BankGiro Loterij voor meer informatie.

Financieel Reglement (PDF)

Bezwaar aantekenen?

Bent u het niet eens met de aanvraag-en besluitvormingsprocedure voor aanvragers en/of culturele organisaties van de BankGiro Loterij?

Lees meer over de bezwaarprocedure