Boodschap aan het kabinet

Kansspelwetgeving met de hoogste maatschappelijke opbrengst

Loterijdeelnemers in ons land brengen jaarlijks circa € 750 miljoen voor de samenleving bijeen. Dit bedrag bestaat voor een deel uit afdracht aan de staatskas, waaronder kansspelbelasting. Het overgrote deel - ruim € 500 miljoen - bestaat uit bijdragen van loterijen aan goede doelen, sport en cultuur. Honderden goede doelen en duizenden maatschappelijke initiatieven kunnen zo jaarlijks rekenen op een belangrijke financiële bijdrage.

Boodschap aan het kabinet:

1. Voeg fondsenwerving voor de samenleving toe als uitgangspunt van het kansspelbeleid

Het kansspelbeleid beperkt zich nu tot consumentenbescherming, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Het belangrijkste uitgangspunt ontbreekt: het borgen van hoge maatschappelijke opbrengsten. Zodat € 750 miljoen voor de samenleving behouden blijft.

2. Laat alle loterijen minimaal 40% aan de samenleving bijdragen

Nu dragen goede doelen loterijen de helft van de omzet af, andere loterijen circa 15%. Nu de loterijmarkt een open markt is, moet er ook een gelijk speelveld komen door het afdrachtspercentage voor alle loterijen gelijk te trekken. Zo kan ook in één keer veel meer geld beschikbaar komen voor de samenleving.

3. Zorg voor onderscheid in wet- en regelgeving tussen veilige en risicovolle kansspelen

Loterijen zijn fondsenwervers, die horen niet in de sfeer en in de beperkingen van risicovolle kansspelen zoals weddenschappen, casino’s en speelautomaten. Daarom is er ook onderscheid nodig tussen maatregelen voor veilige en risicovolle kansspelen. Zodat voor risicovolle kansspelen strengere regels gelden en loterijen fondsen kunnen blijven werven voor de samenleving.

Contact

BankGiro Loterij
Beethovenstraat 200
1077 JZ Amsterdam
088 - 020 1030