Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten uiterlijk 15 september worden ingediend bij de afdeling Partnerships. Voor de aanvraag is geen standaardformulier beschikbaar. Een aanvraag moet worden voorzien van het meest recente jaarverslag en/of een gedetailleerde (exploitatie)begroting. De afdeling Goede Doelen adviseert de directie bij het opstellen van de voordracht voor de verdeling van de gelden voor de Raad van Commissarissen.

Na prijzen voor deelnemers en aftrek van kosten, gaan alle opbrengsten (minimaal 40%) naar het goede doel. Daarna (eind januari) besluit de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. over de toewijzing van de beschikbare gelden. Het aantal aanvragen dat kan worden gehonoreerd is afhankelijk van (de groei van) de opbrengst van de BankGiro Loterij.

Nieuwe vaste beneficiënten of eenmalige schenkingen worden toegewezen uit de vrije ruimte, die ontstaat nadat aan de meerjarige verplichtingen aan bestaande vaste beneficiënten is voldaan. Beoordeling vindt plaats door weging van de criteria, het staat de Raad van Commissarissen vrij om bepaalde criteria zwaarder te wegen dan andere. De BankGiro Loterij beoordeelt alle aanvragen jaarlijks opnieuw.

Aan welke criteria moeten de culturele instellingen voldoen?

Dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij ontvangen 78 culturele organisaties dit jaar een bijdrage. De loterij doneert dit jaar ruim € 74,8 miljoen aan culturele organisaties in Nederland. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage moeten deze organisaties een aanvraag bij de BankGiro Loterij indienen.

Meer informatie over criteria vaste partners
Meer informatie over criteria eenmalige schenkingen