De Bastei

Aan de oostelijke Waalkade – op de grens van stad en natuur – komt een nieuw museum: De Bastei, centrum voor natuur- en cultuurhistorie voor het Gelderse rivierengebied.

De Bastei is in 2014 ontstaan na de fusie van Natuurmuseum Nijmegen en Museum de Stratemakerstoren. Het nieuwe gebouw bestaat uit twee delen: een nieuw te realiseren entreegebouw en het hoofdgebouw dat rust op de fundamenten van een bastei, een vestingtoren uit 1525. De locatie van het nieuwe museum is uniek, zowel vanwege het rivierlandschap van de Waal als vanwege de rijke historie van de plek zelf.

Tijdens de bouw zijn er unieke archeologisch ontdekkingen gedaan. Romeinse muren en delen van een haven, verdedigingstorens uit verschillende middeleeuwse periodes en woningen en stadskastelen uit de 12e tot de 17e eeuw zijn blootgelegd. Deze bodemvondsten worden aan het natuurhistorische verhaal in het museum toegevoegd.

De Bastei toont met zijn vaste natuurhistorische collectie de diversiteit van de Gelderse natuur. De verschillende gebieden met hun eigen flora en fauna, maar met de rivier de Waal als gemeenschappelijke deler. Het nieuwe museum gaat medio 2017 open voor het publiek.

De bijdrage van de BankGiro Loterij is bestemd voor de museale presentatie van de archeologische fundamenten.

De Bastei
Door deelnemers gekozen bijdrage 2020
€ 26.611,-