Singer Laren

Het Amerikaanse kunstenaarsechtpaar William en Anna Singer vestigde zich in 1901 in de kunstenaarskolonie Laren. Daar lieten ze een villa bouwen die de basis werd voor het latere Singer Laren.

Zij waren hartstochtelijke kunstverzamelaars en na Williams overlijden ontstond het idee de collectie onder te brengen in een museum. De villa werd uitgebreid met een concertzaal en een museumvleugel en in 1956 opende Singer Laren haar deuren. Door een gevarieerd tentoonstellingsbeleid en een scala aan activiteiten weet dit particuliere museum in verhouding veel bezoekers te trekken en heeft het een vooraanstaande positie verworven in het culturele veld.

Speel mee en steun Singer Laren

Singer Laren
Gesteund sinds
2006
Algemeen
€ 200.000,-
Door deelnemers gekozen
€ 83.126,-
Ontvangen 2019
€ 283.126,-

Singer Laren: Het nieuwe Singer

Vanaf medio 2021 zal Singer niet alleen wisseltentoonstellingen programmeren, maar de Singercollectie ook permanent tentoonstellen. Er ontstaat ruimte door de bouw van een nieuwe vleugel, waar ook de recente schenking van de Collectie Nardinc door Els Blokker een plek krijgt. Met deze bijdrage kan de vernieuwingsslag van het cultureel ondernemende Singer, dat 90% van zijn inkomsten zelf genereert, worden afgerond.

Bekijk project

VIP-KAART

Met de BankGiro Loterij VIP-KAART heeft u gratis toegang tot dit museum. U ontvangt de VIP-KAART automatisch als u deelnemer wordt in de BankGiro Loterij. De kaart is geldig zolang u meespeelt.