Singer Laren: Het nieuwe Singer

Vanaf medio 2021 zal Singer niet alleen wisseltentoonstellingen programmeren, maar de collectie ook permanent tentoonstellen. 

Door de bouw van een nieuwe vleugel ontstaat ruimte voor de collectie, en ook voor de recente schenking van de Collectie Nardinc door Els Blokker.

Deze extra bijdrage gaat naar het inrichten van de gerenoveerde tuinzalen met aandacht voor het Nederlands impressionisme. Met deze bijdrage kan de vernieuwingsslag van het cultureel ondernemende Singer, dat 90% van zijn inkomsten zelf genereert, worden afgerond.

Over Singer Laren

Singer Laren: Het nieuwe Singer
Extra bijdrage 2019
€ 400.000,-