Stichting Liniebreed Ondernemen

Wie Nederland zegt, zegt molens, klompen en tulpen. En water. Onze hele geschiedenis is doordrenkt van de strijd tegen en het gebruik van het water. Stichting Liniebreed Ondernemen wil het licht schijnen op de rol die de vele forten in Nederland hierin spelen.

De waterlinies, forten en vestingen in Nederland zijn onlosmakelijk met onze geschiedenis verbonden. De Nieuwe en Oude Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam, De IJssellinie, de Zuiderwaterlinie, de stelling van Den Helder en nog een trits van deze verbanden worden in het publieksbereik ondersteund door de Stichting Liniebreed Ondernemen.

Jaarlijks ontvangen de forten en vestingen zo’n 1,5 miljoen bezoekers. Het gezamenlijke doel is meer bekendheid, meer bezoekers en meer omzet. Een van de projecten die de stichting organiseert is de Fortendag. Momenteel doen zo’n 35 forten mee, met meer inspanning is de ambitie in de komende jaren te groeien naar 75 tot 100 deelnemende forten.

Stichting Liniebreed Ondernemen
Eenmalige bijdrage 2019
€ 300.000,-