Cheque uitreiking

Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten uiterlijk 15 september worden ingediend bij de afdeling Partnerships. Voor de aanvraag is geen standaardformulier beschikbaar. Een aanvraag moet worden voorzien van het meest recente jaarverslag en/of een gedetailleerde (exploitatie)begroting. De afdeling Goede Doelen adviseert de directie bij het opstellen van de voordracht voor de verdeling van de gelden voor de Raad van Commissarissen.

Na vaststelling van het bedrijfsresultaat is bekend wat de hoogte is van de opbrengst van de goede doelen (50% van de omzet). Daarna (eind januari) besluit de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. over de toewijzing van de beschikbare gelden. Het aantal aanvragen dat kan worden gehonoreerd is afhankelijk van (de groei van) de opbrengst van de BankGiro Loterij.

Nieuwe vaste beneficiënten of eenmalige schenkingen worden toegewezen uit de vrije ruimte, die ontstaat nadat aan de meerjarige verplichtingen aan bestaande vaste beneficiënten is voldaan. Beoordeling vindt plaats door weging van de criteria, het staat de Raad van Commissarissen vrij om bepaalde criteria zwaarder te wegen dan andere. De BankGiro Loterij beoordeelt alle aanvragen jaarlijks opnieuw.

Aan welke criteria moeten de culturele instellingen voldoen?

Dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij ontvangen 66 culturele organisaties dit jaar een bijdrage. De loterij doneert dit jaar ruim 66,9 miljoen euro aan culturele organisaties in Nederland. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage moeten deze organisaties een aanvraag bij de BankGiro Loterij indienen.

In onderstaande video legt Judith Lingeman, voormalig Hoofd van de afdeling Goede Doelen, uit hoe het selectieproces hiervoor in zijn werk gaat. Zij legt uit aan welke criteria de culturele instellingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor steun en hoe het geld verdeeld wordt.  

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit:

  • L. Griffith
  • J. Feilzer
  • P.L.B.A van Geel
  • Y.R.C van Oort
  • K. van der Pol
  • R.A.M. Zwart

Voor meer informatie of advies kunt u zich richten tot de afdeling Partnerships van de BankGiro Loterij (goededoelen@bankgiroloterij.nl of 020 - 573 7570).