Extra trekkingen

Er zijn twaalf maandelijkse, reguliere trekkingen en drie extra trekkingen.

Paastrekking
Herfsttrekkin
g
Kersttrekking

De data van de extra trekkingen en de data waarop de uitslagen bekend worden gemaakt zijn hier terug te vinden.

Het meespelen met één of meer extra trekkingen betekent extra kansen op prijzen die u vaak in de reguliere trekking niet kunt winnen!

Meespelen met één of meer extra trekkingen
Met de opbrengst van de extra trekkingen steunt de BankGiro Loterij, dankzij haar deelnemers, bijzondere projecten van partners. Speelt u nog niet mee met alle trekkingen, maar wilt u dit wel? Neem contact op met onze Ledenservice of telefoonnummer 088 – 020 1030.

Als u meespeelt met één of meer extra trekkingen wordt in de betreffende maand zowel de inleg van de maandelijkse trekking als die van de extra trekking van uw rekening afgeschreven.